Присъствието в клас остава задължително
Медиа:

Освобождаването от училище и присъствие ще става отново само по медицински причини и с документ. Не е възможно, независимо дали е присъствено или дистанционно, образованието да е избор и по желание. Образованието има задължителен характер, бе категоричен министър Красимир Вълчев в студиото на БиТиВи.

За децата, на които по медицински причини ще бъде препоръчано да не влизат в клас, а да учат дистанционно, ще се запази дневната форма на обучение, обясни още образователният министър. Ученикът ще е в час, като се включва чрез виртуална класна стая, като участва пасивно, тъй като учителят не може да преподава ефективно и в клас, и на такъв ученик. Ще има възможност обаче за допълнителни индивидуални консултации с учителя. За него държавата е предвидила да се заплаща минимум по 15 лв. на час.

Основното ограничение за стабилен учебен процес в условия на здравна криза е липсата на достатъчно учители,  каза oще министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Министерството разполага със списък от резервни учители, които заместват, но той трябва да се разшири. Затова и ведомството се е обърнало към висшите учебни заведения списъкът да се попълни. Най-добре би било да се попълни с правоспособни учители, но ще се включат и студенти.

Първият учебен ден ще е присъствен и учебната година ще започне така. Ще има задължителни и избираеми мерки срещу епидемия от коронавирус. Задължителните включват носенето на маски, дезинфекция и лична хигиена, като министър Вълчев обясни, че най-критичните точки ще са тоалетните и помещенията, където децата се хранят. Незадължителните мерки включват разделянето на потоците, разминаването на междучасията и други. Тези мерки ще се взимат от училищата по усмотрение спрямо целесъобразност и възможности, тъй като не всяко училище може да въведе такива мерки.

„Като цяло се запазва традиционната организация със седмично разписание. Няма да има големи промени. Няма да има вероятно и повече училища на две смени“, добави още министърът.

Термоскринингът също няма да е задължителен, тъй като губи много време, но и не дава увереност. Ще се въведе така нареченият медицински филтър – по-скоро преглед на симптоми. Той може да бъде на входа, може през първия час учителят да попита децата има ли някой със симптоми. Съответно ще има правила за реакция при наличието на симптоми – отделяне на детето, уведомяване на родителите, евентуално РЗИ.

Министърът подчерта, че маски ще трябва да се носят във всички закрити помещения, с изключение на класните стаи и физкултурните салони.

В останалите закрити помещения, най-вече в коридорите, в тоалетните, трябва да бъдат с маска. Училищата ще имат резервни маски. Началните учители, които работят само със съответния клас, няма нужда да носят маска, но за тези учители, които работят с различни класове, ще бъдат закупени шлемове, тъй като са по-удобни от гледна точка на осъществяването на педагогическата работа.

Част от задачите на училището е не само да изисква да се спазват едни правила, но и да създаде едни нагласи. Затова и всеки ден ще започва с кратка беседа за напомняне на правилата. „С това ще се опитаме да създадем отговорност в децата“, каза още Красимир Вълчев.

 

Източник: news.bg