Приветствие и сертификати за участниците в XIII Докторантска научна сесия в СА „Д. А. Ценов”

В тринадесетото издание на Докторантската научна сесия в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, което се проведе в онлайн формат, участваха 30 докторанти. Докторантската сесия се организира веднъж годишно от редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи. По традиция, участниците в научния форум получават сертификати, подписани от ректора на Свищовското висше училище. Поради въведените временни противоепидемични мерки и невъзможността за присъствено провеждане на церемонията по връчване на сертификатите, главният редактор на алманаха – проф. д-р Стефан Симеонов поздрави докторантите и техните научни ръководители с видео обръщение.