Приветствие на Ректора на Стопанска академия по случай откриването на учебната 2020/2021 учебна година

Уважаеми колеги студенти, докторанти, преподаватели и
служители,

От името на академичното ръководство Ви поздравявам с началото на учебната 2020/2021 година, когато Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ отваря врати и посреща 85-ия си випуск. Това означава, че сме носители на доказала се във времето авторитетна образователна традиция, която трябва да бъде не само уважавана, но и отстоявана и развивана с ентусиазъм и професионализъм.
В календара на академичните празници този е сред най-вълнуващите за нашата общност, защото дава старт на поредното академично летоброене, което поражда очаквания, зарежда с амбиции, вдъхновява за творческа себеизява. Образованието е ключов приоритет в националната политика, движещата сила на професионалния хоризонт на човека. То генерира разумност, интелектуално развитие, предпоставя духовност. Това ни задължава да бъдем отговорни за обучението на нашите възпитаници, за формирането на ключови умения и компетенции, които да им гарантират успешна кариерна реализация.
Изправени сме пред глобални предизвикателства от социално-икономически, здравен и житейски характер. Те променят стереотипи, влияят сериозно върху световната образователна среда, налагат нови парадигми. Убедени в смисъла на обучението, сме длъжни да мислим стратегически, да действаме мъдро, гъвкаво и професионално, за да се справим с изискванията, които ни поставя днешният ден.

Източник: СА „Д.А.Ценов“