Приветствие на Ректора по случай Великденските празници

Уважаеми колеги, скъпи студенти,

Броени дни ни делят от един от най-светлите и значими празници в нашето битие – Възкресението, проправящо път към вечността, със съхранената вяра и оцелялата в изпитания надежда. Вярата е вградена в българския национален дух. Вдъхва му сила да се възражда. Окрилява го и да преодолява, да постига, да пребъдва!

Споделената ни надежда за спасение ще ни помогне да живеем, да се трудим и преодоляваме несгодите на неспокойното и сложно време, в което живеем, без да униваме. Да търсим най-верния път и съгласие за справяне с непредвидимите последици от кризата, с осъзната отговорност и обединени усилия в общия ни стремеж към по-доброто утре, което дължим както на нашите предшественици, така и на бъдещите поколения. Нека с всички сили се стремим да бъдем на висотата на непреходните човешки ценности и нравствени ориентири, за да бъдем по-добри, мъдри, състрадателни и щедри! Нека светлината на Христовото Възкресение озарява нашите мисли, дела и надежди и ни води към един по-хубав и справедлив свят!

Пожелавам Ви, скъпи колеги, студенти и приятели, чудото на Възкресението да бъде за нас неизчерпаем източник на тази вяра и да ни вдъхновява в делата ни, да бъде животворящата сила, която да носи обновление в душите ни и светлина по пътя ни!

ЧЕСТИТИ ПРАЗНИЦИ! ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Проф. д-р Марияна Божинова,
ректор на СА „Д. А. Ценов“