ПРИЗОВИ НАГРАДИ ЗА КАТРАНОВЦИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  НА ИНСТИТУТ „КОНФУЦУИЙ“
Медиа:

Две ученички от СУ „Николай Катранов“ спечелиха призови награди от XI национален конкурс на тема „България и Китай – древни и уникални цивилизации“, организиран от институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Първа награда в раздел „Реферати“ спечели Ели Валериева Ангелова от X „б“ клас. Темата на нейната разработка е „Книжнината на България и Китай по време на техния Златен век“, а ръководител на ученичката е г-жа Милена Димитрова, старши учител по история и цивилизации.

С втора награда бе отличена Елеонора Стоянова Кирилова от V „в“ клас, участвала в конкурса с реферат на тема: „Средновековни скални манастири в България и Китай“. Неин ръководител е г-жа Стефка Николаева, старши начален учител.

Грамоти за отлично представяне в конкурса получиха и няколко талантливи художници от СУ „Николай Катранов“, които участваха със свои рисунки в  раздел „Изобразително изкуство“. Това са:  Калина Петрова и Ния Калушкова от IV „а“ клас, Алберт Илязов и Георги Петров от V „в“ клас, Борислава Дамянова, Виктория Кръстева, Елена Габровска и Йордан Даков от VI „б“ клас, и Марина Петрова от IX „а“ клас. Техни ръководители са г-жа Стефка Николаева, г-жа Силва Христова, г-жа Галя Иванова и г-жа Татяна Тодорова-Петкова.

 

 

По информация на СУ „Николай Катранов“