ПРОБНО СТАЖУВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ В ДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане, придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо заплащане. Търговската гимназия обучава два випуска ученици в дуална форма. В единадесети клас учебните часове са три дни седмично, а другите два учениците са при своя наставник, определен от съответния работодател – партньор на училището, с който има сключен предварителен договор. В дванадесети клас работните дни са три, а учебните – два. Този опит ще е безценен за бъдещата реализация на младите хора и ще им помогне по-лесно и плавно да преминат на пазара на труда, директно или успоредно с продължаващото си образование.

В помощ на учениците Търговската гимназия се включи в проект „Подкрепа за дуалната система за обучение“ за учебната 2020/2021 година. Във връзка с планираните дейности, на 19.05.2021 г. учениците проведоха т. нар. пробно стажуване, по време на което се запознаха с работодателите, дейността на фирмите и се включиха в работата, съгласно указанията на наставниците си. Пробното стажуване се заплаща с еднократна стипендия от 10 лв. за всеки провел го ученик.

Във връзка със същия проект всички ученици от IXа клас, специалности „Системно програмиране“ и „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и Xа клас, специалност „Електронна търговия“ получиха прекрасни комплекти работни облекла, изработени от „Фаво“ АД, състоящи се от яке, плътен панталон, пуловер, поларена жилетка, две тениски с яка, летен панталон и шапка с козирка, брандирани с логото на проекта. Облеклото ще бъде използвано по време на провежданите практики в процеса на дуално обучение.

Учениците ще получат и редица учебници и помагала, специално разработени за тях от техните преподаватели по професионална подготовка, с които ще бъде улеснен процесът им на обучение.

Благодарим на любезните работодатели: „Зоната – Инвест“ ООД, Тинк Глобал“ ЕООД, „Джамбазов строй“ ЕООД, „Дунав автотранспорт 2“ ЕООД, „Ексел“ ЕООД – Свищов, „РОБСОВ“ ЕООД – Свищов, „НЕТ ЕКСПРЕС“ ЕООД – Свищов, за съдействието и професионалното отношение към учениците.