Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието

С проекта на Решение се предлага актуализирането на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, с което още 113 български училища ще получат възможност за ново класиране за изпълнение на дейностите през 2021 г. по програмата.

С изменението се дава възможност да бъдат разгледани техните предложения след представяне на доразвити идейни проекти.

По националната програма през тази година са одобрени 150 училища в страната, които получават финансиране за изграждане на STEM центрове.
doklad do ms np stem -13112020

rms aktualiz. np stem sreda -13112020

izmSTEM-NProg_dokladMS_13112020

Източник: МС, МОН