Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“
Медиа:

От 20 до 22.07.2020г. в гр. Трявна се проведе информационна среща по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Европейския социален фонд и национално съфинансиране по програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата бяха представени добри практики на училища от областите Габрово и Велико Търново, осъществяващи дуално обучение. Представители на СПГ „Алеко Константинов“ бяха инж. Веска Николова – директор, г-н Людмил Ламбев – представител на работодателите, управител на „Ексел“ ООД, г-н Тони Вързалов – учител-методик и инж. Минко Николов – главен учител в професионалната гимназия.

Участниците във форума бяха запознати с целта на проекта и предстоящите дейности по проекта от г-жа Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение” на МОН. Домакин на срещата бе Регионално управление на образованието – гр. Габрово в лицето на г-жа Емилия Ангелова – старши експерт организация на средното образование и представител на РУО – Велико Търново – д-р Боянка Димитрова – старши експерт по обществени науки.

инж. Минко Николов