Проект в областта на ИКТ реализира успешно СУ „Николай Катранов“
Медиа:

През учебната 2019/2020 година СУ „Николай Катранов“ спечели финансиране по проект, програма „Еразъм+“ – ключова дейност 1, сектор  „Училищно образование” на тема „В света на училището на бъдещето“. Координатор на проекта е Йорданка Илиева – ст. учител по информатика и ИТ. Партньор по проекта е обучителната институция Europass Teacher Academy.

Основните цели на проекта са:

  • Подобряване на дигиталните компетенции и развитие на потенциала за учене и сътрудничество.
  • Подобряване на езиковите компетенции на учителите, чрез общуване в чуждоезикова среда.
  • Формиране на умения у учениците и учителите за използване на нови платформи, софтуер и инструменти, които ще подобрят преподаването и ученето по различни науки, чрез създаване на дигитални учебни ресурси.
  • Въвеждане на новости в обучението, които биха допринесли за по-голяма динамика и разнообразие в учебния процес.
  • Подобряване на уменията за работа по международни проекти.
  • Изграждане на интеркултурни компетенции.

За постигане целите на проекта и в съответствие с нуждите на СУ „Н. Катранов“, екипът, разработващ проекта, се спря на курсове в 3 държави.

11 учители с различна квалификация, преподаващи в различни образователни степени бяха обучени в курсове по 4 различни теми. Те придобиха нови чуждоезикови умения и умения в областта на информационните технологии. Образователните ресурси и иновациите вече се прилагат на различни нива и предмети в обучението. Участниците вече познават силните и слабите страни на много различни ИКТ инструменти и знаят как да ги използват в класната стая по безопасен и полезен начин.

До този момент учителите – участници в курсовете обучиха 40 свои колеги от училището. Предстои обучение на техни колеги от други образователни институции в общината.

В дългосрочен план се очаква осигуряване на съвременно, адекватно и качествено образование на ново, по-високо ниво в съответствие с реалните потребности на различните групи ученици.

 

По информация на СУ „Николай Катранов“