Игрови ситуации  в детските градини по проект „Заедно за всяко дете“
Медиа:

Игрови ситуации по Безопасност на движението по пътищата , реализирани по проект „Заедно за всяко дете“, съвместно с деца и служители на КАТ по проект се проведоха в детските градини на община Свищов.