ПРОМЯНА В СЕДМИЧНАТА ПРОГРАМА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 15.04.2021 Г.

Във връзка с извършване на планова профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия и прекъсване на електрозахранването в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов на 15.04.2021 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 16:00 ч., учебните занятия с редовните студенти (ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“) няма да бъдат проведени.