ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС
Медиа:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас по един от следните начини:

  1. Електронно подаване на заявление в Единната информационна система за изпити и прием, достъпът до която се осъществява с  входящ номер и код за достъп (същите са посочени в служебната бележка, издадена за удостоверяване на допустимостта за участие в националните външни оценявания )
  2. Подаване на заявление на място в  ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов.

 

Тук е публикувана информация възможностите за обучение след седми клас в образователни институции на територията на община Свищов.

 

Времевото разпределение на дейностите  по приемането на учениците в VIII клас е:

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21 – 22 юли 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 – 02 август 2022  г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10 септември 2022 г.