Проведе се 25-та юбилейна студентска конференция с международно участие на Катедра МИО

На 14 май 2021 година се състоя 25-та студентска конференция на катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов под надслов „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“.
Конференцията бе официално открита от домакините в лицето на доц. д-р Здравко Любенов, ръководител на катедрата в Свищов. В словото си доц. Любенов разказа накратко историята на форума – започнало като събитие, в което се дискутират основно международните инвестиции, разширенo по-късно с други аспекти на международните икономически отношения, до сегашния формат на конференция със стабилно участие на други български и чуждестранни университети и обновен списък от теми, в който присъства и пандемията Ковид-19. Доц. Любенов подчерта, че със своите 25 години това е най-устойчивото и продължило във времето събитие за работа със студенти и докторанти в Стопанска академия.
От името на ръководството приветствие поднесе доц. д-р Румен Ерусалимов, заместник-ректор на Стопанска академия. Доц. Ерусалимов изказа задоволството си от постоянството на академичния състав на катедра МИО вече четвърт век да предизвиква студентите и докторантите да работят по актуални теми, както и от броя на участниците в настоящата сложна обстановка. Престижният форум е част и от календара със събития през 2021 година по повод честване на 85 години Стопанска академия.
Доц. дин Евгения Медведкина, ръководител катедра „Световна икономика“ при Ростовския държавен икономически университет (Русия), отбеляза, че в работните секции на конференцията ще бъдат показани решаващите резултати от научните трудове на бакалаври, магистри и докторанти в широк и изчерпателен набор от въпроси, посветени на текущия дневен ред – формирането на нова архитектура на световната икономика. Тук ще бъде чут младият глас на бъдещото поколение изследователи, които държат ключа към предизвикателствата в международното сътрудничество във финансовата, паричната, иновационната, търговската и други сфери.
Дори и в тези времена ние помним топлата приятелска комуникация и дискусии по Черноморието и прекрасния град Кранево, и затова ви имаме не само за колеги, но и за приятели, завърши доц. Медведкина, изброявайки поименно състава на катедра МИО начело с гл. ас. д-р Симеон Момчев.

Огромно постижение и изключителна ценност за науката от гледна точка на младите хора бе оценката за форума на доц. д-р Георги Маринов, ръководител катедра МИО при Икономическия университет – Варна. За него това е една конференция, която винаги е била провеждана на най-високо равнище с изключително добра организация.
Гл. ас. д-р Даниела Илиева поздрави участниците от името на проф. дин Дянко Минчев, ръководител катедра „Икономика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Изключителният интерес към форума тази година е доказателство за неговата устойчивост и нарастваща привлекателност за научна изява, подчерта гл. ас. Илиева, и пожела успех на участниците.

Работата продължи по секции в онлайн среда в девет тематични направления, с участници студенти и преподаватели от четири български и четири чуждестранни университета. В първите две секции се събраха доклади на представители на Стопанска академия, Икономически университет – Варна, Русенския университет и УНСС. В трета и четвърта секция бяха показани разработки на английски език, а участниците бяха от Русия (Ростовски държавен икономически университет), Грузия (Държавен университет „Шота Руставели“ – Батуми), Виетнам (Университет по икономика и право) и Латвия (Университет по приложни науки ISMA – Рига). Своите разработки представиха и чуждестранни студенти, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм +“ в Свищов в летния семестър на учебната 2021 година.
Събитието е част от научния календар на катедра „Международни икономически отношения“ за 2021 година, както и от събитийния календар за честване на 85-годишнината на Стопанска академия.
Приветствията можете да видите тук – връзка към YouTube.

Одобрените след рецензиране научни разработки от форума ще бъдат публикувани в електронен формат на dlib.uni-svishtov.bg и на страницата на конференцията mioconference.eu.