Проведе се Национална конференция на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“ с представители на СУ „Д.Благоев“
Медиа:

В периода 16 – 18 октомври 2020 г. в гр. Хисар се проведе Национална конференция на младите педагогически специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“. Представители на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов бяха Маринела Антонова (учител ЦДО на 4-ти „а“ клас) и Милка Венкова (учител ЦДО на 4-ти „в“ клас).

Участието в конференцията даде възможност на младите учители да развият компетентности в три направления:

– възможност за споделяне на добри практики за работа в дигитална среда (електронни платформи);
– участие в обучение за придобиване на 2 квалификационни кредити на тема „Дигитализацията на образованието – новите ИКТ в училище“ с обучителна организация ПАНИО към Сдружение „Синдикат на българските учители“;
– представяне на научни разработки от млади учители, които ще бъдат включени в сборник с научни публикации от форума.