Публична лекция „Демографски тенденции в аграрния сектор на Република България“

П О К А Н А

Уважаеми Ръководители на катедри, Колеги преподаватели,
Уважаеми студенти и докторанти,

Катедра „Аграрна икономика“ има удоволствието да Ви покани на публична лекция на тема:

„ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Публичната лекция ще се проведе на 8 юни 2021 г. от 13:00 часа във виртуална аудитория «Аграрна икономика» https://bbb.uni-svishtov.bg/b/j2n-rrf-qch
Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Гост – лектор: Проф. д-р Гена Велковска
Автор на над 100 статии и доклади в български и чуждестранни издания (Австралия, Обединено Кралство, Русия, САЩ, Чехия) и член на – редколегията на списание ,,Paradigmata poznani”- Чехия.

Лекцията се организира по повод: 30 години факултет „Производствен и търговски бизнес“ и 85 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Публичната лекция е отворена за посещение от Вашите студенти и всички, интересуващи се от темата.
Заповядайте!

С уважение: Ръководител катедра „Аграрна икономика“
доц. д-р Марина Николова