Публична лекция „Лидерството и управление на хора, основано на ценности“

П О К А Н А

Уважаеми Ръководители на катедри, Колеги преподаватели,

Уважаеми студенти и докторанти,

Катедра „Аграрна икономика“ има удоволствието да Ви покани на публична лекция на тема:

„ЛИДЕРСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА, ОСНОВАНО НА ЦЕННОСТИ“

Публичната лекция ще се проведе на 21 април 2021 г. от 10:30 часа във виртуална аудитория «Аграрна икономика»

https://bbb.uni-svishtov.bg/b/j2n-rrf-qch

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Гост – лектор: Даниела Лефтерова

Консултант обучения и развитие

Лекцията се провежда в съответствие с научния календар на катедра „Аграрна икономика“ за 2021 г. и приетия от Академичното ръководство Събитиен календар по отбелязването на 85-та годишнината на Стопанска академия „Д. А. Ценов“

Публичната лекция е отворена за посещение от Вашите студенти и всички, интересуващи се от темата.

Заповядайте!

С уважение: Ръководител катедра „Аграрна икономика“ доц. д-р Марина Николова