Публична лекция на тема „Лидерство и управление на хора, основано на ценности” се проведе онлайн в Свищовската академия

22.04.2021 г.

Публична лекция на тема „Лидерство и управление на хора, основано на ценности” организира катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Лекцията, която бе в онлайн формат, се проведе в съответствие с научния календар на катедрата-организатор за 2021 г. и приетия от Академичното ръководство Събитиен календар по отбелязването на 85-ата годишнина на Свищовското висше училище. Гост-лектор за избраната тема бе Даниела Лефтерова – консултант „Обучения и развитие” в Gault Consulting и международен експерт с над 12 години опит в сферата на финансите, IT технологиите, лидерството и международния бизнес. Сред заеманите от лектора позиции са: финансов контролер за България; ръководител на екип за консолидиране на разходите и приходите за пазарите в Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка към глобалното подразделение за услуги; лидер „Обучение и развитие” в центъра в София за изнесени финансови услуги за Европа и Близкия изток; ръководител на екипа за разходите за скандинавския пазар на глобалното подразделение за технологични услуги.

На публичната лекция присъстваха академични преподаватели от различни катедри, студенти и докторанти. Форумът откри ръководителят на катедра „Аграрна икономика” – доц. д-р Марина Николова. При представяне на лектора тя подчерта не само атрактивността на темата, но и важността на интерактивните онлайн обучителни програми, предназначени да развият най-добрите умения, необходими на бизнес специалистите и лидерите на съвременния пазар на труда. „Пътят на самоусъвършенстването е не само необходимо условие, той е от особена важност за развитието на всеки един от икономическите сектори, включително и в областта на агробизнеса”, каза доц. Николова.
Основните акценти в публичната лекция бяха свързани с „Баланс и перспектива”, „Его под контрол”, „Интроспекция”, „Истинска самоувереност”. В изложението на Даниела Лефтерова се открои убеждението, че днес има много стратегии и инструменти, които се използват за осигуряване на успех, но едно нещо остава в постоянна нужда и това е персонал, който е квалифициран, мотивиран и ангажиран. Говорейки за лидерските умения, лекторът обясни, че този универсален принцип в унисон с исконния стремеж към непрекъснато усъвършенстване е своеобразна функция от притежаването на реална самооценка и добре премерено самочувствие, което е залог за поемане на различни отговорности без колебание от провал. Така посочената принципна трактовка по думите на лектора е и аванпост за по-добра перспектива към нова кариерна реализация, която капитализира участието на мениджърския субект не само в контекста на елитните професионални жалони, но и в рамките на личностното ценностно самоутвърждаване. Даниела Лефтерова сподели личен опит и даде практически съвети към всеки, който иска да бъде по-добър лидер, прилагайки различни ценности при управлението на хора.

Темата предизвика голям интерес и оживена дискусия, в която участниците потърсиха отговор на въпроси, свързани с успешните механизми при изграждането на съсловни колективи и предприемане на управленски стил, който да доведе до прогресивно начало всяка една икономическа активност в представителната извадка на частни и публични власти.
В края на онлайн срещата ръководителят на катедрата-организатор благодари на гост-лектора за изключително интересната презентация със завладяващи послания, която провокира много въпроси за размисъл. „Ние сме преподаватели с мисия да обучаваме студенти не само по конкретните учебни дисциплини, но и да формираме желание за непрекъснато самоусъвършенстване на способностите на младите хора по отношение на баланс и перспектива, самоувереност, непрекъсната самооценка”, подчерта още доц. Николова.