Публична лекция на тема „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. – организация, проблеми и предизвикателства“

На 10.05.2021 г. /понеделник/ от 14:00 ч. във виртуална аудитория на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/zkn-3tk-hyg ще се проведе публична лекция на тема „ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г. – ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ с гост-лектор Цветозария Гатева, Началник на отдел „Статистически изследвания – Ловеч“, ТСБ – Северозапад. Лекцията е планирано мероприятие от научния календар на катедра „Статистика и приложна математика“ и събитие, посветено на предстоящото честване на 85 години Стопанска академия „Д. А. Ценов“.