ПУБЛИКУВАНИ СА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че Системата за прием детските градини ще бъде достъпна за регистрации и редакции на заявления от 14 до 25 август включително.

Свободните места след второто класиране по градини са както следва:

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Детска градина
Свободни места
Първа група Втора група

Трета  група

Четвърта  група
1 ДГ „Васил Левски“ 6 1 0 1
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 9 2 4 4
3 ДГ „Калина Малина“ 4 8 0 0
4 ДГ „Радост“ 4 12 0 0
5 ДГ „Чиполино“ 3 0 0 0
6 ДГ „Слънчо“ 10 0 0 1

 

 

ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Детска градина
Свободни места
1 ДГ „Васил Левски“ 6
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 5
3 ДГ „Чиполино“ 5
4 ДГ „Слънчо“ 5

 

 

Вход в системата:  Прием в детските градини

График на дейностите по приемане на децата в детските градини на територията на община Свищов – учебна  2023/2024

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов