Работилница „Сами да направим книжка“ в Градската библиотека на град Свищов
Медиа:

Като част от културната програма на Община Свищов, посветена на Деня на писмеността 24 май, днес в Градската библиотека се проведе работилница „Сами да направим книжка“. В инициативата взеха участие ученици от четвърти клас на СУ „Цветан Радославов“ , с ръководители Юлияна Секулова и Магдалена Петрова, и четвъртокласниците от СУ „Димитър Благоев“, с кл.ръководител Таня Цветина и учител ЦОУД Камелия Златанова. Събитието беше уважено от директора на ДККН при Община Свищов Росен Маринов и Таня Ликова, гл.експерт „Култура“.

Понеделникът не беше обикновен и скучен ден за децата, а се превърна в увлекателен и своеобразен празник.
Техен ментор беше госпожа Даниела Илиева, която им обясни, как изкуството да разказваш в картини е дарба и ги запозна с вълшебството на книгата.
Тя разказа за някои исторически сведения, за възникването на първите букви: пиктограми (писмени знаци) и рисунки, за първите доказателства и съществуването на писмеността, като поясни, че някога преди хиляди години, са били открити първите писмени знаци, изобразени върху глинена плочка. След което пристъпи към указанията, как става оформлението на съвременния вариант на книжката. Децата разполагаха с всички необходими материали и започнаха своята работа. Учениците създадоха свои книжки в картини/комикси/ по приказки, с печатни и ръкописни текстове, и произведения от различни автори.
Всички деца се превърнаха в автори на своя собствена книжка, с цветна корица, текст и картинки. Любовта към книгата се превърна в желание още днес учениците да резервират своето място в библиотеката през лятната ваканция. Децата разбраха, колко важни и ценни са книгите и как не бива да се отнасят с пренебрежение към тях.