Рекорден до сега брой участници в националното онлайн ученическо състезание по „Счетоводство“

В седмицата на патронния празника на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ национално състезание участие взеха 157 дванадесетокласника, представители на 28 средни училища от 26 града в България. Това за сетен път доказва огромния интерес към счетоводството, защото то е и винаги ще бъде езика на бизнеса!
В направление „Счетоводство“ участие взеха 45 екипа от 24 града, а 4 ученика от градовете Пазарджик, Лом, Гоце Делчев и Разлог участваха индивидуално. Освен решаването на счетоводно задание, участниците трябваше да демонстрират и своята находчивост. Всички те се представиха на много добро ниво, като демонстрираха значителни знания и умения в областта на счетоводството.
В организираното за първи път от катедрата направление „Общи икономически познания“ участие взеха 5 екипа от градовете Пловдив и Пирдоп. Те решаваха казус от практиката на предприятие, като по този начин приложиха контролната функция на счетоводството и работиха върху творческа задача – есе на тема: „Моят първи ден като счетоводител“. Всички ученици проявиха логическо мислене, а есетата им се отличаваха с оригиналност и креативност.
Комисия в състав от членове на катедра „Счетоводна отчетност“ и представител от счетоводна кантора „Надежда“ – Свищов оцениха работите.
Всеки от участниците в състезанието получава Сертификат за участие. Сертификатите предоставят предимство на завършващите при кандидатстване в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов да бъдат приети за студенти по първо желание в редовна форма на обучение.
Комисията отличи най-добрите работи от двете направления с грамоти.

ГРАМОТА ПЪРВО МЯСТО
Елеонора Огнянова Грозданова Национална финансова-стопанска гимназия – гр. София
Любослава Росенова Нушева Национална финансова-стопанска гимназия – гр. София
Илона Пламенова Станоева Национална финансова-стопанска гимназия – гр. София
Стела Пламенова Станоева Национална финансова-стопанска гимназия – гр. София
Кристина Бориславова Бушева Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
Ангелина Благоева Фиркова Национална търговска гимназия – гр. Пловдив

ГРАМОТА ВТОРО МЯСТО
Цветомир Калинов Стефанов Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана
Андрей Андреев Колев Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана
Юлия Светославова Струнджева Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Монтана

ГРАМОТА ТРЕТО МЯСТО
Анелия Тодорова Христова ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево
Димитрина Велинова Великова ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево
Симона Василева Николова ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ – гр. Генерал Тошево
Анис Фикретова Нувманова СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово
Сезен Тунчерова Кязимова СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово
Синем Бюлентова Шантурова СУ „Васил Левски“ с ПП – гр. Ветово

ГРАМОТА НА КАТЕДРА „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ“
Стефани Стефанова Узунова Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
Магдалена Бисерова Димитрова Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
Катерина Ангелова Танушина ПГ по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик
Даниел Владимиров Кирилов ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
Димитър Антонов Димитров ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
Даяна Валентинова Васкова ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе
Мария Димитрова Димитрова ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе

ГРАМОТА НА СЧЕТОВОДНАТА ПРАКТИКА
Катрин Николаева Кирилова ПГ по облекло и стопанско управление – гр. Дупница
Марина Йорданова Нешева ПГ по облекло и стопанско управление – гр. Дупница
Диана Николаева Дичева Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
Христина Стоянова Манолова Национална търговска гимназия – гр. Пловдив

Академичният състав на катедра „Счетоводна отчетност“ благодари на всички учители и ученици за проявения интерес към националното онлайн ученическо състезание по „Счетоводство“.
Скъпи учители и ученици,
Желаем Ви здраве, успехи, предизвикателства и до нови срещи!

По информация на: СА „Д.А.Ценов“