Резултати от междинно класиране за попълване на незаети места в ОКС „бакалавър“ в платена форма на обучение

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от междинното класиране за попълване на незаети места – ОКС „бакалавър“.

Може да проверите Вашия резултат ТУК.

Записването е в периода: 26.10 – 31.10.2020 г.
във Фронт офис „Обслужване на студенти“, намиращ се във Факултетски корпус, 1 етаж

При записването си студентите представят:

комплект документи за записване на новоприети студенти
(закупува се от студентската книжарница);
диплома за средно образование – оригинал и копие;
три снимки;
лична карта;
документ за внесена семестриална такса за обучение.
РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис „Обслужване на студенти“
за записване на новоприетите студенти

Понеделник – Петък

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Събота

от 09:00 ч. до 16:00 ч.