РЕЗУЛТАТИ ОТ XVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС – ИЗЛОЖБА  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ТРИ ЗВЕЗДИЧКИ 2022” ГР. СВИЩОВ
Медиа:

XVII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС – ИЗЛОЖБА  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ТРИ ЗВЕЗДИЧКИ 2022” ГР. СВИЩОВ

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ:

 

ГОЛЯМАTA НАГРАДА НА КОНКУРСА –

АДЕМ АХМЕД – 11 г., ГРУПА „ПАЛИТРА“ ПРИ СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ГР. КАРНОБАТ

 

I ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I. НАГРАДА- ГЮЛЧИН РАФЕТ МЮМЮН – 6 г., ГРУПА „ПАЛИТРА‘ ПРИ СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ГР. КАРНОБАТ.
I. НАГРАДА- РАЙЪН ИСМАИЛ – 5 г., АТЕЛИЕ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА – Д. БАТЕМБЕРГСКА- ГР. ТЪРГОВИЩЕ.
II. НАГРАДА- БОРЯНА МИТЕВА РАЙЧЕВА – 6 г., ГРУПА „ПАЛИТРА‘ ПРИ СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ГР. КАРНОБАТ.
II. НАГРАДА- МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХОВА – 6 г., ШКОЛА „АРТ ПОПОВО” ГР. ПОПОВО.
III. НАГРАДА- БОЖИДАРА ИВАЙЛОВА ТРИФОНОВА – 7 г., ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.СВИЩОВ.
III. НАГРАДА- ДИАНА ЙОРДАНОВА НЕЙКОВА – 4 г., ДГ „ЗОРНИЦА“, С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ.
III. НАГРАДА- ДЕЯ ИЛИЯНОВА ИЛИЕВА – 7 г., ГР. ВАРНА.
НАГРАДА ЗА НАЙ – МАЛЪК ТАЛАНТ В КОНКУРСА – СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА – 2,5 г., ДГ „РАДОСТ” – С ЦАРЕВЕЦ, ОБЩ. СВИЩОВ.
НАГРАДА НА ХГ „НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ- ИВАН ИВАЙЛОВ СЛАВЧЕВ – 4 г., ШКОЛА „АРТ ПОПОВО” ГР. ПОПОВО.
II ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I. НАГРАДА- НИКОЛ ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА – 9 г., ШКОЛА „АРТ ПОПОВО” ГР. ПОПОВО.
I. НАГРАДА- КСЕНИЯ ДИМИТРИВНА ПАВЛОВА – 7 г., ОУ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ – ГР. ВАРНА.
II. НАГРАДА- ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА ПЪРВАНОВА – 9 г., ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. МОРАВА, ОБЩ. СВИЩОВ.
II. НАГРАДА- АЯН АХМЕДОВ – I КЛАС, АТЕЛИЕ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА – Д. БАТЕМБЕРГСКА- ГР. ТЪРГОВИЩЕ.
III. НАГРАДА-КАРЛОС ЙОРДАНОВ РУСЕВ – I КЛАС, ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С. СОТИРЯ, ОБЩ. СЛИВЕН.
III. НАГРАДА- НИЯ РОСЕНОВА КАЛУШКОВА – 10 г., СУ„НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” ГР. СВИЩОВ.
III. НАГРАДА- ЛИЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА – 11 г., СУ „ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“, ГР. СВИЩОВ.
НАГРАДА НА ПБНЧ „ ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ“ – ДИВНА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА – 7 г., ЦПЛР – ГР. БУРГАС.
НАГРАДА НА РОДИТЕЛИТЕ- МАРИЯ-МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ЩТРЕТАРСКА – 8 г., ДЕТСКИ АРТ КЛУБ „ГЕЯ“ ГР. ЛОВЕЧ.
НАГРАДА НА ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“, ОБЩИНА СВИЩОВ – ЙОАНА ДИМИТРОВА ДАРАКЧИЕВА – 11 г., НУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ЛЮБИМЕЦ.
НАГРАДА НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ“ ГР. СВИЩОВ – ИВАЙЛА МАНОЕЛОВА НЕЦОВА – 11 г., СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ.
НАГРАДА НА ДЕТСКОТО ЖУРИ – БЕЙАТРИС БЕЙРАМ ШЕРИФ – 10 г., ЦПЛР – ЦРД – ШИИ, ГР. РАЗГРАД
III ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I. НАГРАДА- СТАНИМИР МАРИНОВ ТАНЕВ – 11 г., ГРУПА „ПАЛИТРА‘ ПРИ СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ГР. КАРНОБАТ.
I. НАГРАДА- СЕЛЕН БИРСЕН ЕЮБОВА – 11 г., СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ВЪРБИЦА, ОБЛ. ШУМЕН.
II. НАГРАДА- КАРИНА ЮЛИЯНОВА МИНЧЕВА – 13 г., СУ„НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” ГР. СВИЩОВ.
II. НАГРАДА- ТРАЯНА КУАНГ ЛАЙ – 12 г., СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ.
III. НАГРАДА- ЛИЯ ИВОВА ЛЮДМИЛОВА – VI КЛАС, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ.
III. НАГРАДА- МАРГАРИТА АНТОНОВА МАРТИНОВА – 11 г., СУ„БАЧО КИРО” ГР. ЛЕТНИЦА.
НАГРАДА НА ПБНЧ „ ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ“ – ИСКРА РОЗАЛИНОВА ПАШЕВА – 11 г., СУ„БАЧО КИРО” ГР. ЛЕТНИЦА.
НАГРАДА НА РОДИТЕЛИТЕ- ЙОАНА ДАРИНОВА ФЕРДИНАНДОВА – V КЛАС, ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ОРЕШ, ОБЩИНА СВИЩОВ.
НАГРАДА НА ФОНДАЦИЯ „АНГЕЛИ ОТ ЛИМ“ – БУРЧИН ДЕНИЗ БИЛЯЛ – V КЛАС, ШКОЛА „АРТ ПОПОВО” ГР. ПОПОВО.
IV ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
I. НАГРАДА- ХАРИКА РАМАДАНОВА ИБРЯМОВА – 16 г., СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ГР. КЪРДЖАЛИ.
II. НАГРАДА- ЯНА КРАСИМИРОВА АВРАМОВА – 17 г., СУ„НИКОЛАЙ КАТРАНОВ” ГР. СВИЩОВ.
III. НАГРАДА- МЕЛИСА БИЛГИНОВА МЮФТЕДЖЕНОВА – 16 г., ЦПЛР – ЦРД – ШИИ, ГР. РАЗГРАД.
СЪСТАВ НА ЖУРИТО
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Г-Н РОСЕН МАРИНОВ- ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”, ОБЩИНА СВИЩОВ;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Г-Н КАМЕН КРУМОВ- ХУДОЖНИК;
2. Г-Н ПЛАМЕН СИМЕОНОВ- ХУДОЖНИК, ГЛАВЕН УРЕДНИК НА ХГ „НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ;
3. Г-Н ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПБНЧ „ ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ ” ;
4. Г-Н СВЕТОСЛАВ ПАНТЕЛЕЕВ- РОДИТЕЛ.
СЪСТАВ НА ДЕТСКОТО ЖУРИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПРЕСЛАВА ПЕТКОВА- 15 г., СЕСТРА НА БОРЯНА ПЕТКОВА;
ЧЛЕНОВЕ:
1. МАРТИН ПАНТИЛЕЕВ- 15 г., БРАТ НА СВЕТОСЛАВА ПАНТЕЛЕЕВА;
2. БОЖИДАР БОШНАКОВ- 15 г., ПЛЕМЕНИК НА ЮЛИЯН МАНЗАРОВ;
3. ПАВЕЛ БОШНАКОВ- 13 г., ПЛЕМЕНИК НА ЮЛИЯН МАНЗАРОВ;
4. ПАРАСКЕВА БОШНАКОВА – 8 г., ПЛЕМЕННИЦА НА ЮЛИЯН МАНЗАРОВ
Церемонията по официалното откриване на XVII Национален конкурс „Три звездички 2022“ ще се състои на 08.06.2022 г. от 14.00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“ в центъра на гр. Свищов. Рисувалите за конкурса деца ще получат грамоти за участие, а наградените – поименни грамоти с печат на Фондация „Ангели от Лим“ и подпис от нейния председател.
Списък на участниците, на наградените, снимки от официалното откриване и от изложените рисунки ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Фондация „Ангели от Лим“.