РУО – Велико Търново награди Пламенка Илиева Георгиева – логопед в ДГ „Чиполино“ за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование
Медиа:

Почетна награда от РУО – Велико Търново беше връчена на Пламенка Илиева Георгиева – логопед в ДГ „Чиполино“ за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Г-жа Георгиева е с доказан професионализъм в процеса на обучение и възпитание на децата и получи заслужена оценка за мотивацията и използването на подходящи педагогически методи и интерактивни технологии в реализиране на обучението от разстояние във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, за изграждане на ефективни взаимоотношения и партньорства, за създаване на стимулираща среда за обучение на всички деца през учебната 2019/2020 г.