С дарение обновиха компютърна зала за чуждоезиковата катедра в СА „Д. А. Ценов”

С дарение обновиха компютърна зала за чуждоезиковата катедра в СА „Д. А. Ценов”
Медиа:

На база постъпило дарение от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, специализираната компютърна аудитория на катедра „Чуждоезиково обучение” бе съществено обновена. Отчетените показатели за работа на шестте компютърни конфигурации, след инсталацията на новите компоненти, показват в пъти по-висока бързина на действие и безпроблемна работа с последните версии на използван в учебния процес софтуер. Инициативата за дарението бе на новоизбрания за мандат 2020-2024 год. ръководител на катедра „Чуждоезиково обучение” ст. преп. д-р Виктор Монев, който пряко отговаря за работата на колектива от филолози, осигуряващи в усложнената пандемична обстановка лингвистичната подготовка на свищовските студенти. В среда Moodle преподавателите на катедрата са разработили десетки специализирани по нива езикови курсове на английски, немски и руски език, които освен от първокурсниците, се изучават и от специалностите с международен профил на подготовка.

Средствата за закупуването на инсталираните шест статични дискови устройства (SSD 240 GB) и необходимото окабеляване са осигурени чрез целеви дарения от преподаватели от катедра „Финанси и кредит” на СА „Д. А. Ценов”. Подкрепата на УС на Фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за обновяване на компютърни кабинети и лаборатории е устойчива във времето още от момента на създаване на фондацията през 2017 год. Към началото на учебната 2020/2021 год. Фондацията е привлякла дарения и осигурила финансиране за създаването и техническото осигуряване на научна лаборатория за докторанти „Банка Пиреус”, „Кабинет за млади преподаватели от катедра „Финанси и кредит”, „Научна лаборатория „Бул Инс” за приложни изследвания по управление на риска”, „Учебен банков салон” и др. Фондацията се ръководи от управителен съвет, начело с проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси”, подпомогнат от доц. д-р Стоян Проданов, доц. д-р Александър Ганчев, доц. д-р Стефан Симеонов и гл. ас. д-р Цветан Павлов. Тя носи името на третия ректор на СА „Д. А. Ценов” и основател на първата българска финансова катедра – проф. д-р Минко Русенов. Настоятел на сдружението е проф. д.ф.н. Стефана Минкова Русенова, първородна дъщеря на патрона на фондацията.

В специално писмо до проф. д-р Марияна Божинова, ректор на СА „Д. А. Ценов” и УС на Фондацията, ст. преп. д-р Виктор Монов благодари за постъпилото дарение и отбелязва, че чрез него съществено е подобрена производителността на наличните в ауд. 203 компютърни конфигурации, ползвани от преподаватели от катедра ЧЕО. С осигурения от АКЦ софтуерен ъпдейт е постигнато подобаващо ниво като скорост и функционалност. В заключение, ръководителят на приелата дарението катедра посочва: „Полученото предметно дарение заслужава нашето уважение и е добър пример за академична подкрепа в трудни времена”.

Описаното и множеството други ежегодно постъпващи дарения в свищовската Алма матер са ярки доказателства, че завещаното от патрона и дарител на академията Димитър А. Ценов е непреходно и силно мотивиращо с примера си следващите академични генерации. Именно на 1-ви септември през далечната 1912 год. е подписано учредителното дарение за създаването в Свищов на висше търговско училище – днешната Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Източник: СА „Д. А. Ценов”