С грамота за високи професионални успехи, бе удостоена г-ца Силвия Иванова – директор на ДГ „Радост“

С грамота за високи професионални успехи, бе удостоена г-ца Силвия Иванова – директор на ДГ „Радост“.
Поздравления, г-жо Директор!
Продължавайте все така успешно да се справяте с новите предизвикателства и да покорявате нови върхове!