„С МАЛКО ПОМОЩ…“
Медиа:

От 09 до 11 декември в Иби, Испания се проведе тренинг – обучение по проект „С малко помощ…” по Програмата Еразъм +, в което участие взе Галя Недялкова – училищен психолог в СПГ „Алеко Константинов“.

Проектът е разработен от експерти от „Институт Перспективи“ в партньорство с представители на Полша, Белгия, Испания, Португалия, Румъния и Турция. Той е насочен основно към разработването на нова, иновативна и допълваща онлайн методология за ученици със специални образователни потребности (СОП) и тяхната интеграция, социално включване и овластяване, както и подпомагане преминаването им към независим живот.

На този етап от реализирането на дейностите участниците обсъдиха анализа от проведеното проучването на най-добрите практики за интеграция и социално включване на ученици със СОП и хора с увреждания – международни и държавни политики. Обучението продължи с презентиране на интересни и ефективни подходи за работа с ученици със специални образователни потребности, които не се използват в социокултурната среда на партньорските организации, въпреки че практиката и изследванията са показали доброто им въздействие на много нива. Мая Арнаудова – дългогодишен преподавател по английски език с интереси в областта на специалното образование представи темата: Арттерапевтични техники в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. Последният ден от обучението испанските партньори демонстрираха работа с VR очила и специализирани обучителни ресурси за деца със специални образователни потребности, а представителите на Полша  –  въвеждането на подхода ePortfolios в онлайн обучението на ученици с увреждания, който да осигури педагогически ресурс, особено в ситуацията на епидемично блокиране и принудителна изолация.

Всички участници получиха сертификат и потеглиха към родните си държави заредени с много идеи и положителни емоции.

 

По информация на Галя Недялкова, СПГ „Алеко Константинов“

 

Искате ли да споделите Вашето мнение по тази новина? Пишете ни на obrazovanie@svishtov.bg  или коментирайте на страницата ни във Facebook