С Решение на Министерски съвет №584 от 20 август 2020 г.  СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов получи статут на иновативно училище.
СУ „Цветан Радославов“ – иновативно училище!
С Решение на Министерски съвет №584 от 20 август 2020 г.  СУ „Цветан Радославов“ – гр. Свищов получи статут на иновативно училище. Проектът, който ще се реализира през следващите две години, е свързан с въвеждането на нов учебен предмет „IT математика“. Иновацията ще обхване бъдещите първокласници през първата и втората година от обучението им в начален етап – един час седмично под формата на ИУЧ. Интерактивните уроци ще следват учебния материал, но ще предлагат по-интересен подход за развитие на логическото и креативно мислене у децата. В същото време ще им помагат да усвоят основите на визуалното програмиране и ще бъдат неизменна част от подготовката на учениците за математически състезания.
Заедно ще докажем, че математиката е лесна, даже интересна!
По информация на СУ „Цветан Радославов“