Със своята приказка „Изгубеното царство“ Преслава, ученичка от СУ“Димитър Благоев“ е сред общо 25-те оценени участници в конкурса за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа“

Преслава Петрушева от 3-ти „в“ клас на СУ „Димитър Благоев“ – гр.Свищов с класен ръководител Сашка Илиева е сред наградените деца във второто издание на конкурса за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа“, което търси златните пера на България. Преслава е едно тях! Нейната приказка „Изгубеното царство“ ще бъде включена в сборника „От деца за деца“ 2. Преси е от най-активните читатели в училищната ни библиотека и си води най-подробния и красиво илюстриран читателски дневник. Представяме ви малка част от нейната приказка. Цялата история на „Изгубеното царство“ може да откриете в сборника „От деца за деца“ 2 на издателство „Дъбови листа“ (предстои издаването му). А ето и приказката Преслава, която е сред общо 25-те оценени участници в конкурса за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа“:

„Изгубеното царство“
Преслава Петрушева
Живял, някога, един зъл и алчен цар. Той не се интересувал от неволите и проблемите на народа си. Единствено си мислел как да става все по-богат. Канел съветници, магьосници и гадатели от цял свят, за да му кажат как да увеличава своето богатство.
Един ден, от далече, дошъл магьосник, който знаел за славата на царя и решил да му даде урок. Казал на царя, че ще му каже, къде се намира най-голямото богатство на света, ако в замяна му даде своя народ. Царят без много да му мисли се съгласил. Стегнал се за път, а със себе си взел двамата най-верни слуги. Събрал всички ценности, злато и пари, а на трона на бедното царство сложил магьосника. Пътували седмици наред. Минавали пустини, планини и равнини. Били изморени, но не се спирали за почивки, защото царят бил нетърпелив. Когато наближили посоченото място царят изоставил своите слуги, за да не вземат от неговото богатство. Но го застигнала силна буря, която му отнела и багажа и парите. Царят останал сам и без пари. Но това нямало значение, защото скоро щял да стигне до голямото богатство.
И ето, че царят пристигнал на посоченото място, но вместо планини от злато, насреща му била малка и схлупена къщурка. Царят си помислил, че сънува. В този момент той осъзнал, че няма нищо – нито пари, нито царство, нито народ.
Почукал царя на вратата. В къщичката живеел един старец, заедно със своята дъщеря. Те приели от жал царя в дома си и заедно заживели в бедност, като разделили и малкото, което имали с него.
Царят заплакал за първи път – никога не бил изпитвал по-голям срам от този. До сега той си е мислил, че най-голямото богатство са планини от злато, но бедният и дрипав старец, със своята постъпка показал на царя, че най-голямото богатство е да имаш добро сърце. Когато магьосникът видял, че царят може да живее бедно и смирено, че се е покаял и съжалявал за всичко до сега, решил да го върне в царството му. Царят се зарадвал, а със себе си взел стареца и дъщеря му. Тя станала негова жена, а царят променил живота на народа си. Станал добър и обичан. Тогава той благодарил искрено на магьосника, който не го е излъгал, а показал наистина кое е най-голямото богатство…
С тази приказка Преслава е сред общо 25-те оценени участници в конкурса за авторски детски приказки на издателство „Дъбови листа“. Тя е единствена и най-малка участничка и представителка за областа за 2018 година, когато е едва 7 годишна.
Преслава работи по още свои авторски творби, които предстои да участват в конкурси и ние да представим с гордост!