С тържествена церемония Стопанска академия „Д. А. Ценов” дипломира магистрите от випуск 2020

В Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с тържествена церемония на открито пред Факултетски корпус, се дипломираха магистрите от випуск 2020. Облечени в академични тоги, диплом за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” получиха защитилите дипломна работа икономисти, неикономисти и професионални бакалаври, обучавали се в редовна и в дистанционна форма по различни магистърски програми. Сред гостите на тържествената церемония бяха деканите на факултети, ръководители на водещи катедри и на магистърски програми, преподаватели, докторанти, родители, приятели и близки на дипломантите.

Приветствие към абсолвентите-магистри от името на академичното ръководство поднесе доц. д-р Любомир Иванов – зам.-ректор „Научноизследователска дейност и развитие на кадрите”. Той пожела на дипломантите обучението им в Свищовската академия да бъде „най-сигурният им компас в бурното море на живота” и със своите професионални успехи да превъплатят в дело завета на Дарителя Димитър Ценов – „… щото българският народ да върви безспир по пътя на културния напредък”.

Здраве, упоритост, дръзновение, успешна кариерна реализация и „На добър час” пожелаха на дипломираните магистри и деканите на четирите факултета – проф. д-р Андрей Захариев (Финанси), доц. д-р Светослав Илийчовски (Производствен и търговски бизнес), проф. д-р Атанас Атанасов (Стопанска отчетност), проф. д-р Маргарита Богданова (Мениджмънт и маркетинг). В приветствията си те подчертаха, че придобиването на най-високата образователно-квалификационна степен – „магистър”, вече не е само цел, а е обоснована необходимост и много важна стъпка за бъдещата им успешна професионална реализация. Деканите увериха дипломантите, че да си в града на първите, да си получил диплома от висше училище – рожба на щедрото и уникално дарение на Димитър Ценов, това задължава – задължава с всяка крачка по житейския път като личности и професионалисти, но освен това, дипломата от Стопанска академия „Д. А. Ценов” им носи и много предимства.
По време на тържествената церемония бяха обявени имената на първенците на випуска от всеки факултет, част от които се дипломираха с успех Отличен 6.00. Сред дипломантите-магистри бяха и студенти от Украйна (втория випуск), които се обучаваха по съвместен проект за двойна диплома на Свищовската академия и Донецкия национален университет „Василий Стус” – гр. Виница, Украйна. В чест на дипломираните магистри от випуск 2020 прозвучаха студентският химн Gaudeamus igitur и „Многая лета”. Емоционалните моменти дипломантите, запечатаха в множество снимки пред Свищовското висше училище, пред паметника на Дарителя и при изпълняване на ритуала по хвърляне на академичните барети пред сградата на Ректората.

ОТЛИЧНИЦИ НА ВИПУСК 2020 ОКС „МАГИСТЪР”,
(дипломирани със среден успех 6.00 и защита на дипломна работа 6.00)

Факултет „Финанси”
Владислав Любенов, МП „Финансов мениджмънт“
Мария Боянова, МП „Финансов мениджмънт“
Десислава Шишманова, МП „Финансов мениджмънт“
Александър Късев, МП „Финансов мениджмънт“
Петър Райков, МП „Банков мениджмънт“
Момчил Мирчев, МП „Финансово управление в публичния сектор”
Олена Бензар, МП „Международен финансов мениджмънт“ (на английски език)
Пейчо Колев, МП „Застраховане”
Росен Костов, МП „Здравен мениджмънт”

Факултет „Производствен и търговски бизнес”
Десислава Йорданова, МП „Икономика и мениджмънт на туризма”
Цвета Димова, МП „Индустриален мениджмънт”
Христина Александрова, МП „Индустриален мениджмънт”
Иванка Блажева, МП „Корпоративен мениджмънт”
Христо Хараламбиев, МП „Мениджмънт на търговската дейност”
Евгени Антонов, МП „Мениджмънт на търговската дейност”
Цветомил Иванов, МП „Мениджмънт на търговската дейност”
Венцислав Очков, МП „Мениджмънт на търговската дейност”
Таня Тодорова, МП „Мениджмънт на търговската дейност”
Пламен Димитров, МП „Мениджмънт на търговската дейност”
Рени Никуцова, МП „Мениджмънт на търговската дейност”

Факултет „Стопанска отчетност”
Боряна Шопова, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Вяра Илиева, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Габриела Георгиева, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Георги Георгиев, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Десислава Атанасова, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Десислава Панайотова, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Зорница Стоянова, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Калина Георгиева, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Надежда Петкова, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Цветелина Данева, МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”
Веселин Димитров, МП „Счетоводство и одит в публичния сектор”
Гергана Димитрова, МП „Счетоводство и одит в публичния сектор”
Надежда Кандилова, МП „Счетоводство и одит в публичния сектор”
Сезер Расимова, МП „Счетоводство и одит в публичния сектор”
Антония Иванова, МП „Финансов анализ и контрол”
Марий Мутафов, МП „Финансов анализ и контрол”
Юлия Филипова, МП „Финансов контрол и външен одит”

Факултет „Мениджмънт и маркетинг”
Виолета Колева, МП „Информационни системи и технологии в бизнеса”
Деян Тодоров, МП „Информационни системи и технологии в бизнеса”
Ради Слабов, МП „Международен бизнес и мениджмънт”
Моника Христова, МП „Международен бизнес и мениджмънт”
Моника Василева, МП „Международен бизнес и мениджмънт”
Полина Димитрова, МП „Публична администрация”
Искра Бонева, МП „Управление на международни проекти”
Кристина Мутафова, МП „Управление на международни проекти”
Тереза Иванчевска, МП „Управление на проекти”
Христо Вълев, МП „Управление на проекти”
Владислав Николов, МП „Фирмен мениджмънт и контролинг”
Ивайло Иванов, МП „Фирмен мениджмънт и контролинг”
Марияна Виткова МП „Фирмен мениджмънт и контролинг”