С учениците от СУ „Николай Катранов“ и техните учители: Милена Бернардова и Петя Попова продължава работата по проект „Природата в училище и училището сред природата“ по програма Еразъм+ К1
Медиа:

С учениците от IIб и II в клас и учителите Милена Бернардова и Петя Попова продължаваме работата по проект „Природата в училище и училището сред природата“ по програма Еразъм+ К1. Април е месец с няколко важни събития: 1 април – международен ден на птиците, цялата първа седмица от месеца е посветена на гората, 8 април е Световен ден срещу генно-модифицираните организми, а 22 април е международен ден на Земята. „Обичам природата“ е подвижна игра за екипност, в която се проследява умението за организираност, планиране и доверие в групата. Осмисля се факта, че нищо не започва с нас и не свършва с нас и че всеки има правото да се включи със своя потенциал и идеи ( думата, която написва на лист) в общата работа, като зачита предишните и надгражда със смисъл за следващите ( и с всяка дописана дума да се получи смислена история). Бързината е нужна, защото във всичко, което правим, се изисква да сме адекватни на динамично променящата се реалност, да разрешаваме кризи, да преценяваме рискове, да планираме и да сме ефективни и конкурентни в процеса на израстване /личностно, групово/.