СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места САМО В ПЛАТЕНА ФОРМА на обучение (редовна, задочна и дистанционна) на 12.10.2020 г.

Подаване на документи за кандидатстване с оценка от положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
– до 06.10.2020 г. (за дистанционен изпит);
– до 09.10.2020 г. (за присъствен изпит).
• Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
– до 10.10.2020 г.
• Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“:
10.10.2020 г.
• Обявяване на резултатите от класирането:
12.10.2020 г.
• Записване на класираните студенти:
12.10. – 16.10.2020 г.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Телефони за контакт:
0631/66 381, 0882 552523 – Кандидатстудентски център
0631/66 225 – Ръководител отдел „Бакалавърско и магистърско обучение“

Източник: СА „Д. А. Ценов“