СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна) на 23.09.2020 г.

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов обявява междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна) на 23.09.2020 г.

 

  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
  • до 15.09.2020 г. (за дистанционен изпит);
  • до 18.09.2020 г. (за присъствен изпит).
  • Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
  • до 21.09.2020 г.
  • Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“:

19.09.2020 г.

  • Обявяване на резултатите от класирането:

23.09.2020 г.

  • Записване на класираните студенти:

23.09. – 30.09.2020 г.

 Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота                                от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Телефони за контакт:
0631/66 381, 0882 552523 – Кандидатстудентски център