СА „Д. А. ЦЕНОВ“ ВЪЗОБНОВЯВА ПРИСЪСТВЕНИТЕ ИЗПИТИ

На основание Заповед № 246 от 29.04.2021 г. на Ректора на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, считано от 10.05.2021 г. се възобновява присъственото провеждане на семестриалните изпити за летния семестър на уч. 2020/2021 г. за студентите от редовна и задочна форма на обучение.