Съобщение
Медиа:

Уважаеми родители,

в раздел „Новини“ на сайта за прием ( https://dg.svishtov.bg/ ) са oбявени свободните места в детските градини и яслените групи за трето класиране.

Системата отваря утре: 20 август в 10:00 ч..