Съобщение
Медиа:

Уважаеми родители,

напомняме ви, че днес е последният срок за регистрация и редакция на заявления за прием в детските заведения, за трето класиране.