СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

считано от днес 03 декември 2020 г. системата за прием в детските градини, в гр. Свищов е отворена до 07 декември 2020 г. включително.