Съобщение

Уважаеми родители,
днес 16 юни са обявени резултатите от второ класиране за Приема в първи клас. От 17 до 18 юни е записването на класираните деца.