Съобщение

Уважаеми родители,

Напомняме ви, че днес 17 юни от 10:00 часа отваря системата за прием в детските градини, за регистрации и редакции на заявления. Системата е отворена до 29 юни.