Съобщение

Уважаеми родители,

уведомяваме Ви,
че след трето класиране за прием в първи клас в училище, няма класирани деца. От 29 юни ще бъдат обявени свободните места след трето класиране. От тази дата, децата, които не са записни в първи клас клас, се записват на място в училищата, където има свободни места.