Съобщение
Медиа:

Уведомяваме ви, че до 07 юли могат да се подават документи за приема след седми клас за учебната 2020/2021 година. До 13 юли ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класирането. Записването на приетите ученици или подаването на заявление за участие във втори етап на класиране ще бъде до 16 юли.