Съобщение
Медиа:

Уважаеми родители,

уведомяваме ви, че децата, които не са класирани на първи етап, трябва да подадат за второ класиране редактирано или ново заявление ако към момента в градината, за която кандидатствате няма свободни места. А тези, които са родени през 2018 година и кандидатстват за първа „градинска“ група системата няма да извърши класиране, защото има свободни места за яслените  групи. Молим преди да подадете или редактирате заявлението си за прием погледнете таблицата със свободните места.