Съобщение до родителите на децата, посещаващи ДГ „Чиполино“
Медиа:
Уважаеми родители,
считано от 05.09.2022 г.  ДГ „Чиполино“ ще приема деца както следва:
 
яслена група – в ДГ „Слънчо“, с м.с. на ДГ „Слънчо“
I група – в ДГ „Слънчо“
II група – в ДГ „Радост“
III група – в ДГ „Калина Малина“
IV група – в ДГ „Васил Левски“ – филиал „Детски свят“