СЪРЦЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАПАЧКИ В ДВОРА НА СУ „НИКОЛАЙ КАТРАНОВ“
Медиа:

Сърце за събиране на капачки украси двора на СУ „Николай Катранов“. Ценната придобивка, която зарадва всички ученици и учители, е дарение от бившия възпитаник на училището – г-н Николай Пенков. Той е и един от доброволците в град Свищов, които  помагат на кампанията „Капачки за бъдеще“.

Само за няколко часа „катрановското сърце“ започна да се пълни. Капачките ще бъдат предавани за рециклиране, съгласно условията на кампанията в указаните за целта пунктове в областния център.

Сърцето за събиране на капачки е част от мащабната инициатива на СУ „Николай Катранов” целенасочено да включва своите ученици и учители в проекти с екологична насоченост. През последните пет години в училището са реализирани няколко международни проекта за живот с нулеви отпадъци по програмите „eTwinning“ и  „Еразъм+“. Учениците и учителите участват в различни дейности и инициативи за почистване на замърсени територии, компостиране и рециклиране на отпадъци,  представяли са резултатите си в конференции, работни срещи и изложби.

 

По информация на СУ „Николай Кантранов“