За прием след 7 клас

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Водени от желанието да Ви осигурим достъпна и актуална информация относно широкия спектър от възможности за обучение след 7-ми клас в средните и професионалните училища в община Свищов, подготвихме настоящата брошура, която се разпространява в печатна и електронна форма. Целта е да допринесем чрез предложеното съдържание за осъществяването на информиран избор от Ваша страна.

Средното образование е много важен, дори определящ етап в обучението на всеки човек. Община Свищов като отговорна институция за осъществяването на  държавния план-прием винаги се е стремяла да отговори адекватно на очакванията на ученици, родители и на местния бизнес, търсейки в образованието пресечната точка между всички тях. Водещата ни цел е да представим богата гама от специалности, които да привличат и задържат учениците тук- в нашата община. Предложените профили и професии са съобразени със съвременните търсения на трудовия пазар, с развитието на технологиите, с необходимостта от определен тип специалисти. Убедени сме във високото ниво на обучение в свищовските училища, които подготвят качествено своите възпитаници и им предоставят възможност за успешна реализация във висше училище или като професионално подготвени средни кадри на трудовия пазар.

Държавният план-прием за учебната 2024/2025 година  е съобразен със законовите рамки, новостите, целите и правилата, утвърдени от Министерството на образованието и науката, както и със състоянието на професионалното образование и нуждите на пазара на труда в общината. Акцент се поставя върху т.нар. STEM-профили, които обобщават природни, математически, технически и IT-специалности. Предлаганите професионални направления са съобразени с усилията на МОН за въвеждането на защитените професии и такива с  очакван недостиг на пазара  на труда. Утвърдени са също профилирани и професионални паралелки в средните училища.

 

Изберете качествено образование в Свищов, съчетало в себе си духа на традиции и иновации!

 

 

РЕГИСТЪР НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА СВИЩОВ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

 


ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

Възможностите за обучение след 7-ми клас в средните и професионалните училища в община Свищов са представени в настоящата брошура

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО