За прием след 7 клас

Уважаеми родители, скъпи ученици,
Предвид извънредната ситуация в страната, тази година популяризирането на възможностите за план-прием след 7 клас ще се извърши on-line.

От видео файла може да се запознаете с предлаганите специалности в свищовските училища. Община Свищов съвместно с всички училища подготвиха брошура, относно приемът след 7 клас. В нея може да видите всички предложени профили, професии и специалности.

За по-обстойно разглеждане може да изтеглите PDF файл от следния линк:

PRIEM 2021-2022_web„>PRIEM 2021-2022_web

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII 2021 – 2022 година

zap2121-NVO-28082020 (1)„>zap2121-NVO-28082020 (1)