Седем нови специалности разкриват в училищата за новата учебна година

Седем нови специалности ще бъдат разкрити в училищата в областта за учебната 2021-2022 г. Това стана ясно вчера след заседание на Областната комисия по заетост, на която беше представен и одобрен държавният план-прием за 2021-2022 г. Той беше представен от началника на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева. На срещата присъстваха областният управител проф. Любомира Попова, представители на общините, директори на бюрата по труда, синдикати и др. За следващата учебна година броят на заявените паралелки след 7 клас в профилираните и професионални гимназии в областта е 80, а завършващите седми клас са 1774.
Новите професии, които са предложени, са “Системен програмист” в специалността “Системно програмиране” в ПМГ “Васил Друмев” във В. Търново, “Растениевъд” в специалност “Полевъдство” в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство “Никола Златарски” в Златарица и в Средно училище “Св. Климент Охридски” в с. Камен.
Останалите нови професии са “Техник по комуникационни системи”, специалност “Телекомуникационни системи” в ПГ “Алеко Константинов” в Свищов, “Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт”, специалност “Експлоатация на автомобилния транспорт” в СУ “Св. Климент Охридски” – Сухиндол, “Икономист”, специалност “Търговия” в Старопрестолна професионална гимназия по икономика във В. Търново, “Ресторантьор” в специалност “Кетъринг” в ПГХТ “Проф. д-р Асен Златаров” – Г. Оряховица и “Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност “Производство на месо, месни продукти и риба” в ПГТ “Васил Друмев” в Стражица.
Освен броя на паралелките на срещата беше представен и броят на тези, които са с профил за чужди езици. “За първа година се следи този индикатор от Министерство на образованието. За нашата област са заявени 7 паралелки – пет в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” във В. Търново и по една в Г. Оряховица и в Свищов. Според нашия анализ тези паралелки за следващата година трябва да се намалят, защото уменията, които децата трябва да придобият в хода на своето образование, са не само владеене на език, но и други умения”, заяви инж. Розалия Личева.
Другият важен индикатор на образователното ведомство за план-приема е съотношението на броя на професионалните към общия брой паралелки – 55 са заявени като професионални и 25 като профилирани. Другият важен индикатор е обучението по STEM профили и професии. В това направление са заявени 34,5 професионални и 13 профилирани паралелки. За следващата учебна година има четири заявени защитени паралелки и 15,5 паралелки от списъка със защитените професии, за които в следващите 5 г. се очаква недостиг на кадри. Относно дуалната система на обучения тази година са заявени 10,5 паралелки, докато м.г. са били 8. “Системно и последователно работим все повече да се отговаря на потребностите на работодателите, бизнеса и регионалната икономика”, посочи още инж. Личева.

Източник: Янтра днес