Система и График на дейностите  за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година
Медиа:

Уважаеми родители,

Община Свищов публикува на: www.svishtov.bg, www.obrazovanie-sv.bg , както и на секциите за прием на страницата на Общината, Система и График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2020/2021 година. Предвид извънредното положение Ви информираме, че са възможни промени и в така обявения График, за които ще бъдете своевременно уведомявани през посочените страници.

Отдел „Образование“