СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ Е АКТИВНА ДО 26 АВГУСТ
Медиа:

Уважаеми родители,

напомняме ви, че Системата за електронен прием в детските градини е достъпна до 26.08.2022  г.  включително.

Свободните места в детските градини са разпределени както следва:

 

В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ДГ

Свободни места

Първа група Втора група Трета група Четвърта  група
1 ДГ „Васил Левски“ 0 0 0 0
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 6 6 4 6
3 ДГ „Калина Малина“ 9 3 4 6
4 ДГ „Радост“ 18 0 0 0
5 ДГ „Чиполино“ 0 0 0 0
6 ДГ „Слънчо“ 0 0 2 3

 

 

В ЯСЛЕНИТЕ  ГРУПИ

ДГ Свободни места
1 ДГ „Васил Левски“ 5
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 1
3 ДГ „Чиполино“ 8
4 ДГ „Слънчо“ 7

 

Регистрации и редакции заявления може да подавате на следния адрес:  „Детски градини 2022/2023“

 

График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.