СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИИ

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че от днес до 10.10.2022 г.  вкл. е достъпна  Системата за електронен прием в детските градини.

Регистрации и редакции заявления може да подавате на следния адрес:  „Детски градини 2022/2023“

 

Свободни места към 03.10.2022 г. в детските градини и яслените групи

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Детска градина Свободни места
Първа група Втора група Трета група Четвърта  група
1 ДГ „Васил Левски“ 1 0 0 1
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 4 6 5 10
3 ДГ „Калина Малина“ 6 0 2 6
4 ДГ „Радост“ 10 0 0 0
5 ДГ „Чиполино“ 0 0 0 2
6 ДГ „Слънчо“ 0 0 2 2

 

 

ЯСЛЕНИ ГРУПИ

Детска градина Свободни места
1 ДГ „Васил Левски“ 5
2 ДГ „Васил Левски“ – филиал 0
3 ДГ „Чиполино“ 9
4 ДГ „Слънчо“ 9

 

 

График на дейностите по приемане на децата в детски градини – 2022/2023 г.