СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ E ОТВОРЕНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че Системата за прием детските градини ще бъде достъпна за регистрации и редакции на заявления до 28.07.2023 г. включително.

Резултатите от второто класиране ще бъдат публикувани на 02.08.2023 г.

Вход в системата:  Прием в детските градини

График на дейностите по приемане на децата в детските градини на територията на община Свищов – учебна  2023/2024

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Свищов